Biskup  Pavel Peter GOJDIČ‚OSBM - mučeník

17.november 2001 - PREŠOV
 
 
 
 
Slávnosť prenesenia a uloženia relekvií blahoslaveného
  rusínskeho  biskupa
 
Pavla  Petra Gojdiča,  OSBM
 
PREŠOV  -  17. novembra  2001
 
 
 
 
 
 
 
 
Molebeň  k  biskupovi   Pavlovi  Petrovi Gojdičovi  - slovenský