Biskup  Pavel Peter GOJDIČ‚OSBM - mučeník

POĎAKOVANIE
 
 
 
 
 


 
 
 
 image
 
 
 
Vrelé  a srdečné Pán Boh zaplať
za vstup do expozície vzácnych dokumentov a memorabílií  našich  bl. biskupov ,
J.Excel. Mons. Jánovi Babjakovi,SJ  
 – prešovskému  arcibiskupovi a metropolitovi.

 

 

Vďaka  tejto mojej návšteve na GK  ABÚ v Prešove  môžu návštevníci a čitatelia tejto webovej  stránky  aspoň čiastočne vidieť niektoré ocenenia  a  skutočné pamiatky a historické  veci, ktoré používal blahoslavený Vladyka Pavel Peter Gojdič,OSBM 
– prešovský biskup a mučeník,  zdokumentované fotograficky v sekcií  Fotogaléria.
 

 

 

 

Poďakovanie patrí aj tým,ktorí tieto veci v čase totalitného režimu uchovávali na večnú pamäť našich  svjaščenomučeníkov.

Tomáš  Michal  Babják, autor vebstránky
kontakt:  babjakt@gmail.com