Biskup  Pavel Peter GOJDIČ‚OSBM - mučeník

Blahoslavený ThDr.Vasiľ Hopko
 
 
image 
 
 
(* 21. 04. 1904 - Hrabské, okr. Bardejov - 23. 07. 1976 - Prešov)
nesporne patrí k veľkým osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku po episkopovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi,ČSVV.
 
   Vo svojom živote veľmi dobre porozumel tajomstvu Kristovej Cirkvi. Bol formovaný v kňazskej rodine, čo malo nemalý vplyv na jeho jasný postoj ku Kristovi a Cirkvi. Nevnímal ju iba inštitucionálne, ale predovšetkým ako úžasný duchovný priestor – domov, kde sa dennodenne možno stretávať so živým Kristom. Vzťah k Cirkvi dokumentuje jeho kniha „Greko-katoličeskaja Cerkov“. Vedel, že nemožno oddeliť Ježiša Krista od jeho Cirkvi a on sám nikdy neoddeľoval vernosť Kristovi od vernosti Cirkvi. V tomto duchu pracoval, žil, trpel a prijal tŕňovú krížovú cestu, ako aj vyplývalo z jeho jepiskopskeho hesla : „DA VSI JEDINO BUDUŤ ! - ABY VŠETCI JEDNO BOLI !“ Vladyka Vasiľ napísal: „ Vždy hovorím, že Pánu Bohu nemôžem dostatočné poďakovať za to, že som sa narodil gréckokatolík.   Mnohí sa hanbia za to, že sú gréckokatolíci.“ Vo svojej vernosti Kristovi a Cirkvi, s láskou prijal s Božou pomocou aj cestu mučeníctva. Vladyka Vasiľ Hopko mal vynikajúceho učiteľa blahoslaveného prešovského biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča,ČSVV, ktorého odkaz šíril po celý svoj život. Kiež aj pre nás a naše každodenné všedne dni, sú nám títo naši svätci nielen pomocou, ale predovšetkým príkladom, ako nasledovať Krista v tomto pozemskom živote. Tí, ktorí biskupa Hopka poznali hovoria o ňom, že bol mužom neustálej modlitby. Veríme, že ani dnes nezabúda na svoju cirkev. Počas života sa neustále modlil za svoju cirkev, za jej kňazov a veriacich, za svojich prenasledovateľov, za nepriateľov cirkvi, za tých, ktorí zblúdili vo viere i vo vernosti cirkvi :"ZA VSICH - I ZA VSJA!" Dnes sú už jeho modlitby príhovorom.
       Biskup Vasiľ Hopko, väzeň pre Pána, sa dnes prihovára za svojich priateľov i nepriateľov, za priateľov i prenasledovateľov Cirkvi.
 
 
image 

M o d l i t b a
 
 
                  Blažený Vasiľ, svoje kňazstvo si zveril pod ochranu presvätej Bohorodičky, aby všetci jedno boli. Ani v prenasledovaniach si sa neodplácal zlým za zlé. Nauč nás milovať a neodsudzovať, žehnať a nezlorečiť, modliť sa a odpúšťať.
                 Ty si tíšil srdcia rozvášnené spormi. Miloval si Krista, svoj ľud i byzantskú liturgiu. Vypros nám u Boha pokoj, vieru a odpustenie hriechov. Zapáľ v našich dušiach lásku ku Kristovi. Aby sme jednými ústami a jedným srdcom oslavovali a ospevovali vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


 
 
 
Molitva
 
 
                 Proslavlenyj Vladyko – mučeniku Vasilije, Pokroviteľu pronasledovanych. Ty svoje svjaščenstvo oddal pokrovu Presvjatoj Bohorodicy „DA VSI JEDINO BUDUŤ!“
               V prenasľidovaňach ty neodplačal zlym za zle ! Nauči nas ľubiti i neodsudžovati, blahosloviti i nezlorečiti, molitisja i odpuščati. Ty uťišal rozvašneny serdcja, ľubil jes Christa, svij narid i vizantijskuju liturhiju. Vypros nam u Boha mir, pevnu virui odpuščiňa hrichiv. V našych serdcach zapali ľubov do Christa, žeby sme jednymi ustami i jednym serdcem oslavuvali i ospivovali prečestnoje i velikolipoje imja Otcja i Syna i Svjatoho Ducha, teper i navse i na viky –vikov. Amiň .
 
 
 Blaženyj otče, mučeniče Vasilij, moli Boha o nas !