Biskup  Pavel Peter GOJDIČ‚OSBM - mučeník

Upozornenie
 

Upozorňujeme ctených čitateľov a návštevníkov stránky,

že akékoľvek kopírovanie textov alebo použitie obrázkov ,

či iného materiálu  z tejto web - stránky,

  je možné len s výslovným súhlasom administrátora .

To platí aj v prípade,že text bude preložený do iného jazyka.

Súhlas nie je potrebný pri citáciách zo stránky s uvedením prameňa (www.gojdic.wbl.sk).

Citácie a kopírovanie textu zo sekcie  Napísali nám/napíšte  nám,  je zakázané!