Biskup  Pavel Peter GOJDIČ‚OSBM - mučeník

Ocenenia
 - r.1990 vyznamenanie in memoriam Rádom T.G.Masaryka
 - r.2000 in memoriam Pribinov kríž I. triedy
 - r.2001 v Ríme Sv. Otcom Jánom Pavlom II vyhlásený za blahoslaveného     episkopa-mučeníka
     
Blahorečenie v Rímeimage
  - r.2004   Cena Prešovského samosprávneho kraja in memoriam za duchovnú formáciu

  - r.2008 inmemoriam titul Spravodlvý medzi národmi, za záchranu židovských občanov počas holokaustu
   
  - r.2008 inmemoriam Národná cena Jána Langoša, za trpezlivosť v boji proti zlu a neslobode